Wednesday, July 28, 2010

भाऊंचं एक चित्र


३०. १०. १९९६

रेखाचित्रकार - मनोज आचार्य
(आरती साळुंके यांच्या संग्रहातून.)

No comments:

Post a Comment