Sunday, July 3, 2022

भाऊंच्या तीन कादंबऱ्यांच्या नवीन आवृत्त्या

भाऊ पाध्ये यांच्या 'डोंबऱ्याचा खेळ', 'जेलबर्ड्स' आणि 'वॉर्ड नं. ७ सर्जिकल' या तीन कादंबऱ्यांच्या नवीन आवृत्त्या नुकत्याच शब्द पब्लिकेशनाने प्रकाशित केल्या आहेत. 

No comments:

Post a Comment