Wednesday, October 21, 2020

दावेदार : नवीन आवृत्ती

भाऊ पाध्ये यांच्या 'दावेदार' या कथासंग्रहाची नवीन आवृत्ती शब्दालय प्रकाशनाकडून नुकतीच प्रकाशित झाल्याचं कळतं. मुखपृष्ठ असं: