Sunday, January 8, 2012

'राडा'ची नवीन आवृत्ती

भाऊ पाध्यांची 'राडा' कादंबरी 'शब्द पब्लिकेशन'ने पुन्हा प्रसिद्ध केलेय. डिसेंबर २०११ची ही या कादंबरीची तिसरी आवृत्ती बाजारात उपलब्ध झालेली आहे.

कादंबरीच्या दुसऱ्या आवृत्तीला असलेली भालचंद्र नेमाडे यांची प्रस्तावना तिसऱ्या आवृत्तीतसुद्धा आहे आणि ती आपण ह्या ब्लॉगवरसुद्धा नेमाड्यांच्या परवानगी प्रसिद्ध करून ठेवलेय, तर तीपण पुन्हा वाचावी वाटली तर इथे - 'राडा'ची प्रस्तावना
***

'राडा'शिवाय भाऊंची बाकीची पुस्तकंपण 'शब्द'वाले काढणार आहेत, अशी जाहीरात 'लोकसत्ता'च्या 'लोकरंग' पुरवणीतल्या पान नंबर सहावर आलेय (८ जानेवारी २०११), ती अशी आहे. 

***