Thursday, September 23, 2010

दोन फोटो
भाऊंचे हे दोन भन्नाट
  फोटो  
'रुची'च्या एका अंकातले,
 देविदास बागूल  
यांनी काढलेले.
हा खालचा फोटो भाऊ 'नवशक्ति'च्या ऑफिसात बसलेले असतानाचा-

No comments:

Post a Comment