Wednesday, June 2, 2010

भाऊ पाध्यांचं प्रकाशित लेखन

कादंब-या :
डोंबा-याचा खेळ, १९६०, मॅजेस्टिक प्रकाशन, मुंबई
वैतागवाडी, १९६५, साधना प्रकाशन, पुणे
बॅरिस्टर अनिरुद्ध धोपेश्वरकर, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई
अग्रेसर, १९६८, जी. एम. प्रभू प्रकाशन, मुंबई
होमसिक ब्रिगेड, १९७४, अमेय प्रकाशन, नागपूर
राडा, १९७५, फॉरवर्ड पब्लिकेशन, मुंबई
वणवा, १९७८, इंद्रनील प्रकाशन, मुंबई
वॉर्ड नं. ७ सर्जिकल, १९८०, डिंपल पब्लिकेशन, वसई
करंटा, १९८१, मॅजेस्टिक प्रकाशन, मुंबई
जेल बर्डस्, १९८५, डिंपल प्रकाशन, वसई
***

कथासंग्रह :
वासूनाका, १९६५, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई
एक सुनेहरा ख्वाब, १९८०, धारा प्रकाशन, औरंगाबाद
मुर्गी, १९८१, डिंपल पब्लिकेशन, वसई
थालीपीठ, १९८४, डिंपल पब्लिकेशन, वसई
थोडीसी जो पी ली, १९८६, सरस प्रकाशन, वसई
भाऊ पाध्ये यांच्या श्रेष्ठ कथा, संपादन: दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे, लोकवाङ्‌मय गृह, मुंबई
***

नाटक :
ऑपरेशन छक्का, १९६९, भाऊ पाध्ये प्रकाशन
***

चित्रपट पटकथा :
गोदाम (१९८४) दिग्दर्शक- दिलीप चित्रे
***

इतर लेखन :
पिचकारी, १९७९, दिनपुष्प प्रकाशन, मुंबई
सजती है युं ही मेहेफील, १९८१
गुरुदत्त, १९९०, लोकवाङ्‌मय गृह
***

पुरस्कार :
महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार, 'वैतागवाडी' (१९६५)
ललित पुरस्कार, 'बॅरिस्टर अनिरुद्ध धोपेश्वरकर' (१९६८)
महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ अभ्यासवृत्ती (१९९३)
***

No comments:

Post a Comment