Tuesday, October 5, 2010

काही फोटो

भाऊ पाध्ये
***


'वैतागवाडी'च्या तिस-या आवृत्तीच्या प्रकाशनाच्या वेळी शोशन्ना पाध्ये, भाऊ पाध्ये, बाबूराव चित्रे आणि भालचंद्र नेमाडे. (१९९५)


'भाऊ पाध्ये यांची श्रेष्ठ कथा' या पुस्तकाच्या कुठल्यातरी एका आवृत्तीच्या प्रकाशनाच्या वेळी दुर्गाबाई भागवत, भाऊ पाध्ये, शोशन्ना पाध्ये
भालचंद्र नेमाडे, यु. आर. अनंतमूर्ती, भाऊ पाध्ये, शोशन्ना पाध्ये. (भाऊंच्या वसईतल्या घरी)

(आरती साळुंके यांच्या संग्रहातून)

1 comment:

  1. Great photo....दुर्मिळ असा दस्तावेज..

    ReplyDelete