Saturday, September 25, 2010

वसंत सरवट्यांनी काढलेलं स्केच


भाऊ पाध्यांचं हे स्केच वसंत सरवटे ह्यांनी काढलेलं. जयवंत दळवी 'ठणठणपाळ' ह्या टोपण नावाने जे सदर 'ललित'मध्ये लिहायचे, त्यात भाऊंसंबंधीच्या मजकुराबरोबर हे स्केच प्रसिद्ध झालं होतं. 'ठणठणपाळ'मधली सदरं मॅजेस्टिक प्रकाशनाने पुस्तकरूपात काढलेयत.

No comments:

Post a Comment